Начало › Помощ

Помощ

 

Профил и настройки

 

Използвайте „Профил”, за да промените личните си данни- име, e-mail адрес, парола. След като сте въвели корекциите изберете „Запиши промените”.

Използвайте „Настройки”, за да промените достъпа до публикуваните от Вас материали, валидността на Вашите обяви и абонамент за Информационният ни бюлетин. След като сте въвели корекциите изберете „Запиши промените”.

 

Какво мога да публикувам на личната ми страница?

 

На личната си страница можете да публикувате статии и фото албуми, които могат да бъдат достъпни само за Вас или за всички потребите на сайта, в зависимост от настройките, които сте задали в „Профил”. Също така можете да публикувате обяви, чиято валидност също променяте в „Профил”.

 

Каква част от личните ми материали е достъпна за другите потребители?

 

В зависимост от направените промени в „Настройки” вашите материали могат да бъдат достъпни:

- От всички потребители на сайта

- Само за регистрирани потребители на сайта

- Само от Вас

 

Публикуване, изтриване, редактиране на статия

 

За да публикувате статия, изберете меню „Моите статии”. На страницата се появява списък с всички Ваши статии. За да въведете нова, изберете „Напиши статия”, въведете Заглавие, Ключови думи, Текст и ако желаете Снимки, след което изберете „Публикувай статия”.

За да изтриете статия, изберете меню „Моите статии”. На страницата се появява списък с всички Ваши статии. Изберете „Изтрий” срещу заглавието на статията.

За да редактирате статия, изберете меню „Моите статии”. На страницата се появява списък с всички Ваши статии. Изберете „Редактирай” срещу заглавието на статията.  След като сте готови с редакцията, изберете „Публикувай статия”.

 

Публикуване, изтриване, редактиране на фото албум

 

За да публикувате фото албум, изберете меню „Моите фото албуми”. На страницата се появява списък с всички Ваши фото албуми. За да въведете нов, изберете „Добави фото албум”, въведете Заглавие, Ключови думи и Снимки, след което изберете „Публикувай фото албум”.

За да изтриете фото албум, изберете меню „Моите фото албуми”. На страницата се появява списък с всички Ваши фото албуми. Изберете „Изтрий” срещу заглавието на фото албума.

За да редактирате фото албум, изберете меню „Моите фото албуми”. На страницата се появява списък с всички Ваши фото албуми. Изберете „Редактирай” срещу заглавието на фото албума.  След като сте готови с редакцията, изберете „Публикувай фото албум”.

 

Публикуване, изтриване, редактиране на обява

 

За да публикувате обява, изберете меню „Моите обяви”. На страницата се появява списък с всички Ваши обяви. За да въведете нова, изберете „Добави обява”,изберете дали обявата е от тип Търси или Предлага, въведете Заглавие, Текст, Телефон, ако желаете и изберете дали да се публикува Вашият e-mail адрес, след което изберете „Публикувай обява”.

За да изтриете обява, изберете меню „Моите обяви”. На страницата се появява списък с всички Ваши обяви. Изберете „Изтрий” срещу заглавието на обявата.

За да редактирате обява, изберете меню „Моите обяви”. На страницата се появява списък с всички Ваши обяви. Изберете „Редактирай” срещу заглавието на обявата.  След като сте готови с редакцията, изберете „Публикувай обява”.