Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы »глолистни

»глолистни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ћаната по пипера е най-опасна през вегетаци€та
ћаната по пипера може да се наблюдава през ц€лата вегетаци€. ѕри температура над 25°— предизвиква загиване на нападнатите растени€. Ќай-типични признаци са гниене по корените и основната част на растени€та.  ората на нападнатите тъкани потъмн€ва и се бели лесно.

ѕодгответе се да засеете захарната царевица
ѕри извършване на сеитбата минималнатга температура на почвата тр€бва да бъде 10-12 градуса на дълбочина 8-9 см. ѕри по-ниска температура поникването протича бавно. Ќеобходими са по-високи температури не само в периода на поникването, но и в първите фази от развитието й.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёли: ¬ажно през юли
ёли е най-горещи€т месец. » най-слънчеви€т. ¬алежите са все по-редки, но вали ли, вали, както се казва, интензивно. ÷ъфт€т всевъзможни цвет€, зре€т плодове, зеленчуци. ¬реме е за летни удоволстви€. ¬ дългите юлски дни има време и за почивка и удоволстви€, и за работа в градината, за да е все така пищна и плодовита.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината