Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы “реви

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ќвошките залагат следващата реколта
ќсновите на плодовата реколта при овощните видове се залага през предшестващата година. ќт началото на юни до началото на август настъпват началните процеси на диференцирането на плодните пъпки при отделните видове.

‘асулът
ќсобеностите на фасулевото растение, изисквани€та му към услови€та,  качествата на различните сортове, агротехниката при полски услови€ и в култивационни съоръжени€, борбата с болестите и непри€телите - всичко, което може да интересува професионалистите и любителите-ентусиасти.

 омпостирането - или как да произведем висококачествена тор от градински и домакински отпадъци
Ќе беше толкова отдавна, когато се считаше, че компостирането е дейност, характерна изключително и само за професионалните производители на смески за декоративна растителност и зеленчуци. “огава едва ли н€кой се е замисл€л, че от ежедневните отпадъци от домакинството и градината може да се произведе висококачествена хранителна добавка за любимите ни растени€.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёни: ¬ажно през юни
“ермометрите в метеорологичните станции тръгват в надпревара да покажат, че става по горещо, с€каш ни предупреждават, че идва истинското л€то. » наистина на 22 юни отбел€зваме първи€ му ден - най-дълги€т от всичките триста шестдесет и пет. ¬ при€тните предчувстви€ за слънце, море и почивка не пренебрегваме обаче грижите за потъналата в зеленина и цветно разнообразие дворна градина. »ма какво да се върши през юни и то много.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината