Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы “реви

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

јко богородичките боледуват, сменете м€стото им
¬ъзможно е да засаждате богородичките на едно и също м€сто вс€ка година и именно поради тази причина в почвата да има множество причинители на забол€вани€, като фузариумът - гъба, ко€то предизвиква ув€хването на растени€та. «а астрите се препоръчва да се сад€т на същото м€сто не по-скоро от 5 години. “р€бва и правилно да подготв€те почвата за т€хното засаждане. ќпределете за т€х слънчево м€сто с плодородна лека почва, в ко€то не се засто€ва вода.

√роздето
«а про­из­хо­да на ло­за­та съ­щес­т­ву­ват мно­го ле­ген­ди. ¬ ед­на от т€х се раз­каз­ва за бог ƒи­о­ни­сий, кой­то пъ­ту­вал из араб­с­ки­те стра­ни. —€­дай­ки да си почине под с€н­ка­та на ед­на ло­за, той уто­лил жаж­да­та си с на­те­жа­ли гроз­до­ве. ’аре­сал вку­са и от­с­куб­нал ед­на мла­да ло­за, из­рас­на­ла от сем­ка. «а да не из­съх­не, € засадил в птича кост с мал­ко почва

ћушмулата Ц вкусни€т развален плод
ћушмулата се отглежда само като единични дървета в любителските овощни градини за получаване на ограничено количество плодове, които не могат да се съхран€ват и се използват почти единствено за пр€сна консумаци€. “€ не е много взискателна към климатичните и почвени услови€ и се отглежда нас€къде у нас.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ћарт: ¬ажно през март
ћного храсти губ€т декоративността си, ако с времето не полагате нужните за т€х грижи. ћожете да ги спасите само с радикална резитба. Ќеслучайно се нарича подмлад€ваща.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината