Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ѕилки

Ѕилки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ћулчиране. ¬идове мулч
ћулчирането е един от най-важните начини за поддържане на здрави растени€ във вашата градина. ћулч може да бъде всеки материал, покриващ почвата около дадено растение с цел запазване или подобр€ване на почвените услови€. ћулчирането е действително природосъобразнен начин да се грижим са растени€та. ¬ природата се произвеждат големи количества от мулч, като се започне от падналите листа, боровите иглички, изсъхналите клони, парчетата кора, ув€хналите цветове, падналите плодове и други органични материали.

–озата
ќт незапомнени времена на розите е отредено изключително м€сто в царството на цвет€та. ѕред т€хната красота и аромат са се преклан€ли и най-суровите, и най-изнежените народи. «а тези из€щни, нежни и благоухаещи растени€ са създадени повече легенди, песни, стихове и картини, отколкото за всички други цвет€, взети заедно.

Ѕоровинката не се реже първите години
—лед засаждането и през следващите н€колко години културната боровинка не изисква резитба. ѕремахват се само повредените клончета. –езитбите започват от четвъртата година. ¬ъпреки създадените благопри€тни услови€ за отглеждането им, не може да се очаква хубав плод, ако храстите никога не се подр€зват.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёли: ¬ажно през юли
ёли е най-горещи€т месец. » най-слънчеви€т. ¬алежите са все по-редки, но вали ли, вали, както се казва, интензивно. ÷ъфт€т всевъзможни цвет€, зре€т плодове, зеленчуци. ¬реме е за летни удоволстви€. ¬ дългите юлски дни има време и за почивка и удоволстви€, и за работа в градината, за да е все така пищна и плодовита.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината