Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ћиани Ы –Ш

Ћиани | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕодгответе се да засеете захарната царевица
ѕри извършване на сеитбата минималнатга температура на почвата тр€бва да бъде 10-12 градуса на дълбочина 8-9 см. ѕри по-ниска температура поникването протича бавно. Ќеобходими са по-високи температури не само в периода на поникването, но и в първите фази от развитието й.

Ѕулчин венец украс€ва паркове
‘иладелфусът или булчин венец (Philadelphus) достига на височина 1-3,5 м. Ѕлагоуханните му цветове в б€ло са събрани в гроздовидни съцвети€. “е цъфт€т през май и юни. Ћистата са разположени срещуположно на клоните, имат €йцевидна форма и са назъбени по кра€.

—ливата
—ливите са богати на фосфор, което ги определ€ като тонизираща храна. Ѕогати са и на калий, който стимулира сърдечната дейност и кръвообращението и ги прави подход€щи за болни от подагра и ревматизъм. »мат високо съдържание на жел€зо и затова са добро средство при лекуване на анемични състо€ни€.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёли: ¬ажно през юли
ёли е най-горещи€т месец. » най-слънчеви€т. ¬алежите са все по-редки, но вали ли, вали, както се казва, интензивно. ÷ъфт€т всевъзможни цвет€, зре€т плодове, зеленчуци. ¬реме е за летни удоволстви€. ¬ дългите юлски дни има време и за почивка и удоволстви€, и за работа в градината, за да е все така пищна и плодовита.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината