Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы “реви Ы –Ш

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

—укулентите бързо печел€т фенове
ћнозина са убедени, че сукулентите  не се нужда€т от вода. “ова не е в€рно. ѕросто в процеса на еволюци€та тези растени€ са се научили да се обезопас€ват срещу непосто€нството на природните услови€, като запас€ват влага и регулират обм€ната си.

ѕоливайте зеленчуковите култури с престо€ла вода
— всеки изминат ден нуждата от вода при отглеждане на зеленчуците става все по-гол€ма, както за разсаждане, така и за поливане. “ечащата вода ползвана от кладенци, градински помпи, потоци, барички е твърде студена за младите растени€ и неподход€ща, защото предизвиква стрес и физиологични смущени€, с което се забав€ растежа и развитието им, а в н€кои случаи може тези смущени€ да предизвикат и гибел на по-чувствителните и топлолюбиви зеленчукови култури.

–аботете с ножицата правилно, за да се радвате на плод дълго време
–езитбата на овощните растени€ най-ефективно вли€ние върху растежа, плододаването и дълголетието на дърветата. “€ тр€бва да е съобразена с възрастта и растежните особености, както на ц€лото растение, така и на отделните клони и клонки, и е съчетана с останалите грижи по отглеждането - обработки, торене, напо€ване и растителна защита. јко не бъде съобразена с тези особености, т€ може да окаже и отрицателно вли€ние.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёни: ¬ажно през юни
“ермометрите в метеорологичните станции тръгват в надпревара да покажат, че става по горещо, с€каш ни предупреждават, че идва истинското л€то. » наистина на 22 юни отбел€зваме първи€ му ден - най-дълги€т от всичките триста шестдесет и пет. ¬ при€тните предчувстви€ за слънце, море и почивка не пренебрегваме обаче грижите за потъналата в зеленина и цветно разнообразие дворна градина. »ма какво да се върши през юни и то много.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината