Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы “реви

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

«емната €бълка спи на 10 см под почвата
«емната €бълка, известна още като топинамбур е от семейството на слънчогледа. Ќадземната част на земната €бълка може да достигне височина до 2-3 метра, като на върха се увенчава с малки „слънчогледови" питки.

’ибискусът - омайното цвете на южните морета
ћеж­ду хибикусите се сре­щат как­то вечно­зе­ле­ни и лис­то­пад­ни дър­ве­та и храс­ти, та­ка и мно­го­го­диш­ни и ед­но­го­диш­ни тре­вис­ти рас­те­ни€. «а­ра­ди цен­ни­те им де­ко­ра­тив­ни, хра­ни­тел­ни и це­леб­ни качес­т­ва мно­го от т€х от­дав­на са раз­се­ле­ни по всички кра­и­ща на «е­м€­та. ¬ид хи­бис­кус под име­то кар­ка­де вли­за в със­та­ва на мно­го ви­до­ве пло­дов чай.

ўе получите качествена реколта, ако проредите грозде, зърна и листа
 ачествено грозде се получава, когато десертните сортове не са претоварени с плод. “огава зърната са едри, вкусни, а гроздовете красиви. “е се приемат по-добре от консуматора и са по-трайни при съхранение. ќбикновено прореждането се извършва на два пъти. ѕървото е заедно с филизенето, а второто след завързването. ќстав€т се определен брой оформени гроздове в зависимост от силата на лозите. «апазват се добре развитите, разпределени равномерно по кордоните и плодните пръчки на главините.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ћарт: ¬ажно през март
ћного храсти губ€т декоративността си, ако с времето не полагате нужните за т€х грижи. ћожете да ги спасите само с радикална резитба. Ќеслучайно се нарича подмлад€ваща.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината