Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы “реви

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

≈сенните подстрижки стимулират къпината
 ъпината е многогодишно растение, като многогодишни са само коренищата. ¬с€ка година от т€х се развиват издънки, които плододават на втората година. «а да се освежи храста, подкастр€йте двегодишните издънки и прореждайте едногодишните.

јроматни храсти мам€т пчелите
¬ много от големите български дворове все още се отглеждат по н€колко кошера пчели. ћ€стото, където са разположени може да бъде оградено с красиви растени€, които да бъдат полезни и на дребните работнички, и на хората, които живе€т наоколо.

 ога да проредим завързите на овошките
÷икълът на плододаването е доста сложно биологично €вление. “о започва с диференцирането на плодните пъпки и преминава през редица междинни етапи (зимен покой на пъпките, цъфтеж, опрашване, оплождане, завързване, развитие на плодовете) до момента на беритбата.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец Ќоември: ¬ажно през ноември
ѕрецъфт€ха петунии, богородички и рози, посив€ха лехите с различни зеленчуци, рон€т последните си листи декоративни храсти и плодни дръвчета. Ќ€ма € онази пъстрота, ко€то бликаше от всеки кът на двора. Ќо желанието ни през идното л€то всичко пак да се повтори, дори да бъде по-красиво, си остава. » тъкмо сега, преди да стане още по-студено, му е времето да се свършат н€кои работи, за да ни се сбъднат желани€та.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината