Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы “реви

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

Ѕеритба и съхранение на €годови плодове
¬ сравнение с н€кои от храстовидните овощни видове €годата изисква най-много грижи по време на прибирането на плодовете. «реенето продължава средно 20-25 дни за отделен сорт, беритбите тр€бва да се извършват на всеки 2-3 дни, манипулаци€та да става внимателно, тъй като плодовете са нежни, не издържат натиск и продължителен превоз.

«а кого зимата е при€телка
ѕериодът на покой е особен период в живота на растението, който често се подцен€ва от любителите цветари. Ќещо повече - мнозина от т€х дори не подозират за съществуването му. “е предполагат, че щом дойде студеното време, е достатъчно да внесат всички цвет€ от балкона в стаите и да продължат да ги поливат и подхранват.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ƒекември: ¬ажно през декември
¬ първи€ зимен месец градинарите имат повече свободно време, което им дава възможност без да бързат, да си направ€т планове за работата през л€тото, да помисл€т къде и какво е нужно да обнов€т.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината