Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы “реви

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

Ќай-добрите начини за отглеждане на зюмбюли
≈дно от цвет€та, чи€то миси€ в градината е с€каш да украси празника на пролетното събуждане и за ко€то миси€ то тръгва от есента, е зюмбюлът. Ќаши€т народ го цени, както за великолепните форми и багри на цветовете му, така и за чудесни€ им аромат.

ѕрез есента УподкрепетеФ лихниса с фосфорни и калиеви торове
ѕредставителите от рода лихнес са красиви многогодишни цвет€, цъфт€щи през л€тото. ѕри това на външен вид те са така разнообразни, че почти не си приличат. ќсобен чар им придават кацналите по върховете на стъблата едри съцвети€. “е са съставени от множество звездовидни цветчета, които се отвар€т последователно.

» топли€т дъжд може да донесе болести
Ѕактериите са едноклетъчни растителни организми, които не образуват хлорофил и подобно на гъбите се хран€т с готови органически вещества от тъканите на растени€та и животните. –азмножават се чрез просто деление на клетката. ¬ растени€та проникват през устицата и през рани. “е причин€ват паразитните болести, наречени бактериози.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец јприл: ¬ажно през април
ѕрез март пролетта се пробужда, а през април се събужда. —ъбужда се и започва да се гизди в новата си цветна прем€на. ∆ивакът на термометъра са устрем€ва нагоре, а подир него разцъфват иглики, нарциси, зюмбюли, бадеми, праскови, череши, €бълки, круши... –азхубав€ва се природата, разхубав€ва се и градината. ј за да е такава, каквато € искаме, тр€бва да й се помогне. Ќе че е много работата в не€, но колкото и да е, по-важното да е свършена навреме. Ќищо не търпи отлагане.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината