Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы “реви

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕак ще берете много грозде, ако наторите
»стина е че има асми, които с десетки години не са торени и вс€ка година, кога повече, кога по-малко, раждат. Ќо истина е и че от лозето вс€ка година се извличат с реколтата и изр€заните пръчки много хранителни за лозата вещества. “е тр€бва периодично да се възстанов€ват в почвата. » тук на помощ идва торенето.

—ини облаци от јвстрали€
—ин€та иохрома (Iochroma cyanea) е родена в јвстрали€. »мето й идва от гръцки: ion - виолетка и chroma - цв€т. “€ представл€ва разклон€ващ се храст, който при топъл климат може да се превърне във вечнозелен. Ћистата й са дълги около 8-15 см, сиво-зелени, мъхести. ÷ветовете й са тръбовидни, групирани в четковидни съцвети€, които през л€тото падат надолу.

ќт какво боледуват клубените
 артофите да се прибират в техническа зр€лост в сухо време. «а съхранение да се подбират само здрави клубени. ѕри изваждането и транспортирането да не се допуска наран€ване на клубените. ’ранилищата да се обеззараз€ват с 1%-тов формалинов разтвор или 1% бордолезов разтвор. 

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёни: ¬ажно през юни
“ермометрите в метеорологичните станции тръгват в надпревара да покажат, че става по горещо, с€каш ни предупреждават, че идва истинското л€то. » наистина на 22 юни отбел€зваме първи€ му ден - най-дълги€т от всичките триста шестдесет и пет. ¬ при€тните предчувстви€ за слънце, море и почивка не пренебрегваме обаче грижите за потъналата в зеленина и цветно разнообразие дворна градина. »ма какво да се върши през юни и то много.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината