Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы “реви

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ƒовчерашните бурени Ц днешен хит
¬с€ко цвете, даже най-обикновеното и на пръв поглед невзрачно, всъщност е по своему красиво и необичайно. ≈дно такова растение, пренебрегвано заради сво€та непретенциозност и повсеместно разпространение, получи напоследък попул€рност сред цветарите, особено на «апад. —тава дума за добре познатата на всички млечка.

 олкото повече берете пипера, толкова повече плододава
ѕиперът започва да се бере от кра€ на юни, началото на юли и продължава чак до първите слани. „ушките се обират в техническа или ботаническа зр€лост. “ехническата зр€лост настъпва, когато плодовете придоби€т типичната  характерна за сорта форма, големина, цв€т и гланц. ѕри натиск чушката тр€бва да е достатъчно твърда.

 аменното цвете се събужда през февруари
¬ кра€ на зимата, през февруари, тр€бва да събудите красивото растение. ѕолейте грудката, за да се овлажни почвата и след н€колко часа можете да извадите растението без да го повреждате и да го засадите в нов съд.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ћай: ¬ажно през май
¬сичко цъфти. ÷ъфт€т пол€ и гори, цъфт€т села и дворове. ¬ълнуващи багри преливат от едни в други, за да се сле€т в безбрежна синева. » с ритъма на този тържествен парад на красотата разцъфва и човешката жажда за съзидание и светлите чувства за слънчеви дни. ¬ майската ома€ от дългоцветни струи запретваме ръкави за работа по пол€ и градини, за да черпим с пълни шепи от насладата на събудилата се природа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината