Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы “реви

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

Ќай-доброто време за резитба е студеното
ѕри овощните дървета се прав€т три основни резитби - за формиране на короната, за плододаване и за подмлад€ване. «имните са основни, т€хното време е есента, след листопада, до началото на пролетта. ѕри зимните резитби за формиране и подмлад€ване се премахва гол€ма част от дървесината.

ќще за зеленчуковите разсади
ѕри нашите климатични услови€ зимните месеци и началото на пролетта са неблагопри€тни за отглеждане на топлолюбиви, зеленчукови култури. ѕериодът успешно се използва за производството на разсади на закрито, където лесно се създават оптимални услови€ за развитие. –азходите и семената са по малко; грижите са по ефективни; скъс€ва се срока на узр€ване и се удължава беритбени€ период. Ќай често за любителските зеленчукови градини се приготв€ разсад, предназначен за средно-ранно производство. ѕрактика е в личното стопанство да се използват семена от стари сортове, с много добри вкусови качества но с по нисък добив и неустойчивост на основните болести. ѕолагат се много грижи, окопаване, поливане, пръскане, но въпреки всички усили€, средства и време, крайни€т резултат често е незадоволителен.

≈сенен звездопад
Ћегендите разказват, че тези цвет€ са се по€вили от звездна прашинка, паднала на зем€та. “ака ги и нарекли - астри, което на гръцки значи звезда.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец Ќоември: ¬ажно през ноември
ѕрецъфт€ха петунии, богородички и рози, посив€ха лехите с различни зеленчуци, рон€т последните си листи декоративни храсти и плодни дръвчета. Ќ€ма € онази пъстрота, ко€то бликаше от всеки кът на двора. Ќо желанието ни през идното л€то всичко пак да се повтори, дори да бъде по-красиво, си остава. » тъкмо сега, преди да стане още по-студено, му е времето да се свършат н€кои работи, за да ни се сбъднат желани€та.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината