Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ѕилки

Ѕилки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ќблепихата
ќб­ле­пи­ха­та е мно­го под­хо­д€ща за от­г­леж­да­не в пар­ко­ве и вил­ни мес­та за­ра­ди кра­си­ви­те си лис­та и от­ру­па­ни­те с пло­до­ве дъл­ги клон­ки. ѕло­до­ве­те са оцве­те­ни в кре­ма­во-жъл­то, оран­же­во или почти €р­кочер­ве­но.  ѕри­те­жа­ват спе­ци­фичен вкус и при­€­тен аро­мат.

‘аворитите на пролетта
Ћалето (Tulipa) е тревисто луковично многогодишно растение от семейство Ћилиецветни. Ќеговата родина са степите, песъчливите и каменисти планински райони на средна јзи€ и Ѕалкански€ полуостров. ѕо-гол€мата част от съществуващите 140 вида дивораст€щи лалета произлизат иманно от там. » до днес се срещат в естествената си среда в »ран, “урци€, северна »нди€,  азахстан, Ѕеларус, н€кои райони на –уси€, а също и у нас.

«ащо крадените цвет€ вире€т по-добре?
—игурно сте чували този съвет от времето на нашите баби и прабаби. ÷ветето, за да расте добре, тр€бва да е крадено. ¬€рно, че те в никакъв случай не са имали предвид криминално де€ние, просто магазини за цвет€ тогава не са съществували, а чепката тихомълком е била отмъквана от сакси€та на нищо неподозираща съседка или при€телка.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёни: ¬ажно през юни
“ермометрите в метеорологичните станции тръгват в надпревара да покажат, че става по горещо, с€каш ни предупреждават, че идва истинското л€то. » наистина на 22 юни отбел€зваме първи€ му ден - най-дълги€т от всичките триста шестдесет и пет. ¬ при€тните предчувстви€ за слънце, море и почивка не пренебрегваме обаче грижите за потъналата в зеленина и цветно разнообразие дворна градина. »ма какво да се върши през юни и то много.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината