Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ѕилки

Ѕилки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

 ъпината плододава на северен склон
 ъпината се отглежда изключително като любителска култура в дворните и вилните места. ” нас е много разпространена и като дивораст€щ вид, от който се събират не малко плодове. ѕо отношение устройството на надземните органи, които са едногодишни и двугодишни, културните сортове се дел€т на три групи: стелещи се, полустелещи се и изправено раст€щи. ќсвен това сортовете биват бодилести и безбодилести.

 ръвната въшка ила 10-12 поколени€ годишно
” нас кръвната въшка е отдавна познат непри€тел на €бълката. –€дко може да се срещне и по крушата. –азпространена е в ц€лата страна и е особено опасна за младите дръвчета.  ръвната въшка принадлежи към листните въшки. “€ е дребна (2 мм дължина), с €йцевидна форма и червено-каф€в цв€т при безкрилите форми и тъмнокаф€в до черен - при крилатите. “€лото й е покрито с дълги, бели, восъкоподобни власинки, които й придават пухкав вид. ѕри смачкване от не€ се отдел€ червена течност, от което носи името си.

ќфиката е винаги красива
“о­ва е ед­но от най-очаро­ва­тел­ни­те дър­ве­та, ко­ито рас­тат у нас. ѕоз­на­то е още ка­то са­мо­див­с­ко дър­во и дър­во на къс­ме­та. ћо­же да се ви­ди в иг­ло­лис­т­ни и ши­ро­ко­лис­т­ни го­ри, по гор­с­ки по­л€­ни и пла­нин­с­ки си­пеи. »ма го и в ни­зи­ни­те. “а­зи му прис­по­со­би­мост и ви­со­ки­те му де­ко­ра­тив­ни качес­т­ва го пра­в€т же­ла­на ук­ра­са в пар­ко­ве и градини

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец јвгуст: ¬ажно през август
јвгуст е горещ месец. ѕо принцип. —лучва се и да е дъждовен, но най-често е слънчев, безоблачен.  ъм кра€ му н€как си започва да се чувства, че л€тото се готви за път, но каквото и да е, това е най-примамливи€т месец за л€тна почивка. √радината обаче не почива.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината