Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ѕилки

Ѕилки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕалмите
“е са може би най-забележителните представители на растителни€ св€т. »ли поне най-впечатл€ващите. ¬ много страни имат важно стопанско значение. ” нас рол€та им е основно декоративна - украс€ват домове и офиси, а н€кои видове храбро се бор€т със сурови€ климат и растат на открито дори през зимата.

—м€ната на местата - задължителна за високи добиви
√радинарите са забел€зали, че слагането на една и съща култура на едно и също м€сто н€колко години подред сериозно намал€ва добива. ѕричина за това е едностранното изтощаване на почвата. ѕриема се, че същите зеленчуци могат да се отглеждат на това м€сто чак след 3-4 години.

„ерешата се нуждае от УфризураФ
— резитбата се оказва съществено вли€ние върху растежа и плододаването на дърветата и се удължава животът и плододаващи€т им период. “е тр€бва да се прилагат много конкретно в зависимост от растежните особености на вида и сорта, възрастта на растението и състо€нието на отделните клонки.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёли: ¬ажно през юли
ёли е най-горещи€т месец. » най-слънчеви€т. ¬алежите са все по-редки, но вали ли, вали, както се казва, интензивно. ÷ъфт€т всевъзможни цвет€, зре€т плодове, зеленчуци. ¬реме е за летни удоволстви€. ¬ дългите юлски дни има време и за почивка и удоволстви€, и за работа в градината, за да е все така пищна и плодовита.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината