Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы «еленчуци

«еленчуци | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

‘аворитите на пролетта
Ћалето (Tulipa) е тревисто луковично многогодишно растение от семейство Ћилиецветни. Ќеговата родина са степите, песъчливите и каменисти планински райони на средна јзи€ и Ѕалкански€ полуостров. ѕо-гол€мата част от съществуващите 140 вида дивораст€щи лалета произлизат иманно от там. » до днес се срещат в естествената си среда в »ран, “урци€, северна »нди€,  азахстан, Ѕеларус, н€кои райони на –уси€, а също и у нас.

Ћимонова трева
C. citratus е по-подход€ща за готвене. ¬ »нди€ C. citratus се използва и като билка и в парфюми. ƒруги видове в парфюмерийната промишленост са Cymbopogon martini (дестилирана до масло от палмароза) и цитронела (Cymbopogon winterianus Jowitt), от ко€то се получава масло от цитронела.

—адете едногодишни растени€, за да получите качествени свещи
«а размножаване на аспержите се използва разсад, като семената се зас€ват в кра€ на април на открити лехи. –азсто€нието между редовете е 30 см. ѕоливането е много важно.  огато разсадът стане висок 10 см, се прави прореждане и между растени€та се остав€ разсто€ние 10 см. ƒо септември растени€та са развили 3-4 разклонени€ на коренището.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ƒекември: ¬ажно през декември
¬ първи€ зимен месец градинарите имат повече свободно време, което им дава възможност без да бързат, да си направ€т планове за работата през л€тото, да помисл€т къде и какво е нужно да обнов€т.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината