Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы «еленчуци

«еленчуци | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

¬нимавайте с унищожаването на плевелите при овошките
–ано напролет, преди вегетаци€та на овощните дръвчета и след обработка на почвата, за борба срещу едногодишните и многогодишни житни и широколистни плевели може да се използва хербицидът касорон √ в доза 0,8-1 кг на 100 кв.м.—рещу едногодишните и н€кои многогодишни широколистни плевели (поветица) действа гоал 2≈ в доза 15-20 мл/100 кв.м. “ретирането се извършва по време на активни€ растеж на плевелите (за поветицата - начало на масов цъфтеж), през април-май.

 омпостирането - или как да произведем висококачествена тор от градински и домакински отпадъци
Ќе беше толкова отдавна, когато се считаше, че компостирането е дейност, характерна изключително и само за професионалните производители на смески за декоративна растителност и зеленчуци. “огава едва ли н€кой се е замисл€л, че от ежедневните отпадъци от домакинството и градината може да се произведе висококачествена хранителна добавка за любимите ни растени€.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината