Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы «еленчуци

«еленчуци | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

√рах се сее през есента
√радински€т грах може успешно да презимува зас€т през есента, особено в южните по-топли райони на страната. «а целта грахът тр€бва се зас€ва в такъв момент, че да може да поникне навреме, да се вкорени и развие добре кореновата система, за да презимува успешно. “ова са дните между 15 и 25 ноември.

÷арицата на цвет€та заема м€стото си
’растовидните рози се вкорен€ват в кра€ на юни и до средата на юли в парници под стъкло или полиетилен. »зползват се млади леторасти, докато не са се вдървенили. –езниците се приготв€т рано сутрин, като се нар€зват с овощарски ножици. «а да не просъхнат при пренас€нето до парника се увиват във влажни кърпи.

—ложете тайбери вместо малини и къпини
“айбери ћедана е храст от род –убус, семейство –озоцветни. “ова е хибрид между къпина и малина. —ъздаден е в шотландски научен изследователски институт през 1962 г. —ъздадени са много хибриди, но най-известен е ћедана. Ќа външен вид той прилича на стелеща се къпина.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец Ќоември: ¬ажно през ноември
ѕрецъфт€ха петунии, богородички и рози, посив€ха лехите с различни зеленчуци, рон€т последните си листи декоративни храсти и плодни дръвчета. Ќ€ма € онази пъстрота, ко€то бликаше от всеки кът на двора. Ќо желанието ни през идното л€то всичко пак да се повтори, дори да бъде по-красиво, си остава. » тъкмо сега, преди да стане още по-студено, му е времето да се свършат н€кои работи, за да ни се сбъднат желани€та.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината