Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ягодоплодни

ягодоплодни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

“орене на тревните площи
“оренето на декоративните тревни площи се налага от ежегодното и многократно изнас€не на хранителни вещества при косенето на тревата. „естото поливане също е причина за обедн€ване на почвени€ слой. ¬ резултат на това тревната площ бурен€сва, растежът й се забав€, оплешив€ва, намал€ва сухоустойчивостта й. «а да се възстанови недостигът на хранителни елементи, тр€бва да се внас€т органични и минерални торове.

ќчарователната магноли€
≈дно от най-впечатл€ващите и красиви растени€ може да се превърне в гордостта на вашата градина. ƒошла у нас в началото на 20 век от јзи€ и јмерика, т€ все още не е толкова попул€рна, колкото заслужава. Ќенадмината по декоративност, магноли€та притежава и целебни свойства, които са известни от векове.

ћинзухар
ѕреимуществото да си сред първите цвет€, които разцъфват през пролетта, има и сво€ чар – за тези цвет€ са създадени и битуват много легенди и повери€.  ќбразите им са вплетени в народни€ фолклор, какъвто е случа€т с минзухара – цветето с майка мащеха, ко€то го буди рано да рани.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец јприл: ¬ажно през април
ѕрез март пролетта се пробужда, а през април се събужда. —ъбужда се и започва да се гизди в новата си цветна прем€на. ∆ивакът на термометъра са устрем€ва нагоре, а подир него разцъфват иглики, нарциси, зюмбюли, бадеми, праскови, череши, €бълки, круши... –азхубав€ва се природата, разхубав€ва се и градината. ј за да е такава, каквато € искаме, тр€бва да й се помогне. Ќе че е много работата в не€, но колкото и да е, по-важното да е свършена навреме. Ќищо не търпи отлагане.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината