Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ягодоплодни

ягодоплодни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ƒекоративните храсти очароват зиме и лете
“руд­но е да си пред­с­та­вим цвет­на­та гра­ди­на без учас­ти­е­то на де­ко­ра­тив­ни­те храс­ти. —ъс сво­и­те фор­ми и баг­ри те прив­личат пог­ле­да, съз­да­ват нас­т­ро­е­ние и в съ­що­то вре­ме са он€ фон, на кой­то из€­в€­ват по не­пов­то­рим начин пре­лес­ти­те си пищ­ни­те цве­т€ от ран­на про­лет до къс­на есен, а ко­га­то по­сър­не от студ гра­ди­на­та, те ос­та­ват ка­то вер­ни при­€­те­ли, с€­каш да ни на­пом­н€т, че пак ще бъ­де л€­то и дво­рът пак ще по­тъ­не в све­жест и мно­гоц­вет­на ома€. 

»рисът - кадифеното кралско цвете
јроматната перуника е като жива скулптура, ко€то удив€ва със сво€та хармоничност. ¬ нейната усременост нагоре се вижда и силно желание за надмощие, и крехка нежност.  ¬ япони€ това цвете се счита за символ на воински€ дух, а според христи€нските традиции  олицетвор€ва ’ристовите страдани€.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёли: ¬ажно през юли
ёли е най-горещи€т месец. » най-слънчеви€т. ¬алежите са все по-редки, но вали ли, вали, както се казва, интензивно. ÷ъфт€т всевъзможни цвет€, зре€т плодове, зеленчуци. ¬реме е за летни удоволстви€. ¬ дългите юлски дни има време и за почивка и удоволстви€, и за работа в градината, за да е все така пищна и плодовита.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината