Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ягодоплодни

ягодоплодни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

—м€ната на местата - задължителна за високи добиви
√радинарите са забел€зали, че слагането на една и съща култура на едно и също м€сто н€колко години подред сериозно намал€ва добива. ѕричина за това е едностранното изтощаване на почвата. ѕриема се, че същите зеленчуци могат да се отглеждат на това м€сто чак след 3-4 години.

ќбеззаразете зеленчуковите семена
ќбеззараз€ване на зеленчуковите семена се прави, за да се опази разсадът от болести, които се пренас€т със семената или проникват чрез почвата.

ƒамското сърце - цветето на несподелената любов
ƒамското сърце може да се използва както самосто€телно така и в съчетание с други пролетни цвет€. ¬ пъстри лехи наред с иглики, незабравки, нарциси, лалета може да бъде както акцент, така и фон. ≈динични растени€ на фона на зелената морава също изглеждат великолепно.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината