Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ягодоплодни

ягодоплодни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

»згонете плевелите от лука
«а провеждане на борбата с плевелите при лука, освен правилното прилагане на хербициди съвместно с механизирани обработки през вегетаци€та, тр€бва да се използват и всички превантивни и агротехнически меропри€ти€, които ще допринесат да се ограничава заплевел€ването - подход€щ предшественик, правилно проведени основна и предсеитбена подготовка на площта, засаждане в биологично най-благопри€тни срокове и др.

 ак да минем без почва?
¬ъпреки че хидропониката е един от най-скъпите методи за отглеждане на растени€, неговата попул€рност все повече расте. «ащото хидропониката позвол€ва да отглеждате зелени растени€, дори и ако често отсъствате от вкъщи. —пециални€т указател за нивото на разтвора в ипомага да избегнете грешки при поливането.  ато правило, хранителни€т разтвор се долива само тогава, когато поплавъкът се намира на "минимум".

јко богородичките боледуват, сменете м€стото им
¬ъзможно е да засаждате богородичките на едно и също м€сто вс€ка година и именно поради тази причина в почвата да има множество причинители на забол€вани€, като фузариумът - гъба, ко€то предизвиква ув€хването на растени€та. «а астрите се препоръчва да се сад€т на същото м€сто не по-скоро от 5 години. “р€бва и правилно да подготв€те почвата за т€хното засаждане. ќпределете за т€х слънчево м€сто с плодородна лека почва, в ко€то не се засто€ва вода.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец януари: ¬ажно през €нуари
януарските дни са къси, небето е облачно, живата растителност е в дълбок зимен покой, та човек ще си рече, че н€ма никаква работа в градината. “ака е, но не съвсем. ≈, не може да се сравн€ва с пролетните и летните грижи, но за студеното време и късите дни не е и малко. —ега му е времето да се помисли какво ще се засади, какво ще се отгледа и как ще се отгледа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината