Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ягодоплодни

ягодоплодни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕреди снега и грахът влиза в лехата
¬ южните райони на страната грах може да се сее и през ноември. ѕодход€щ е сортът є 11 селекциониран в »»–– в —адово, който може успешно да презимува. ѕреди зас€ването обаче тр€бва да изорете м€стото и да го наторите със суперфосфат и калиев тор, а непосредствено преди хвърл€нето на семената - с азотен. ѕреди зимата ще отгледате грах на кавали или ленточно. Ќа кавали се зас€ва предимно на по-малки площи.

Ѕоднете актиниди€, ще цъфне киви
«а отглеждане на киви тр€бва да се избере м€сто, което да позвол€ва изграждане на носеща конструкци€. ќпредел€що условие е, че леторастите достигат гол€ма дължина. “е бързо се увиват по клоните на близо разположени дървета. 

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ќктомври: ¬ажно през октомври
ѕрез октомври градината бързо се промен€. ѕрипламват в жълто, пурпурно, оранжево, каф€во храсти и дървета, н€кои от т€х садени специално заради тази им есенна прем€на. «апочват постепенно да посърват лехите с цвет€ и зеленчуци, уморено се поклащат клоните на плодните дръвчета, освободили се от плодови€ си товар. ÷€лата градина се готви вече за зимната почивка.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината