Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ќвошки

ќвошки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

‘асулът
ќсобеностите на фасулевото растение, изисквани€та му към услови€та,  качествата на различните сортове, агротехниката при полски услови€ и в култивационни съоръжени€, борбата с болестите и непри€телите - всичко, което може да интересува професионалистите и любителите-ентусиасти.

Ѕоровинката
 ато промишлена овощна култура културната боровинка води началото си от —еверна јмерика. ѕървите опити за отглеждането й са започнали в щата »ндиана с диви растени€. ¬ резултат на кръстосване и отбор били създадени първите боровинкови сортове. “е надминават по едрина, вкусови качества и родовитост дивите форми.

Ѕезплатната вода от небето
≈дна от най-големите опасности, които дебнат човечеството, е нарастващи€ недостиг на вода. –азумното й използване днес е гаранци€, че утре н€ма да страдаме от безводие. ¬ търсене на ефикасни начини на водоснабд€ване учените обръщат най-сериозно внимание на дъждовната вода.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец Ќоември: ¬ажно през ноември
ѕрецъфт€ха петунии, богородички и рози, посив€ха лехите с различни зеленчуци, рон€т последните си листи декоративни храсти и плодни дръвчета. Ќ€ма € онази пъстрота, ко€то бликаше от всеки кът на двора. Ќо желанието ни през идното л€то всичко пак да се повтори, дори да бъде по-красиво, си остава. » тъкмо сега, преди да стане още по-студено, му е времето да се свършат н€кои работи, за да ни се сбъднат желани€та.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината