Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ќвошки

ќвошки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕодредете стайните според изисквани€та им
—тайните цвет€ имат своите изисквани€ към светлината, топлината и влагата. ќбикновено напо€ването им през зимните месеци е сведено до минимум.  —ветлината обаче е фактор, с който тр€бва да се съобраз€вате дори и в мрачните дни. —аксийните имат различни изисквани€ към светлината и биват светлолюбиви, понас€щи полус€нка и тъмноустойчиви.

«елените шушулки
јко зеленчуците се състезават по хранителност, безспорно палмата на първенството ще се падне на бобовите. “ова са градински€т фасул, градински€т грах и баклата.  огато става въпрос за количество белтъчини в определен обем, те н€мат равни на себе си и подел€т първото м€сто единствено помежду си.

 опър за летни и зимни гозби
“ой е използван като подправка от древните египт€ни, евреи, гърци, римл€ни. ќтглежда се в ц€ла ≈вропа, јзи€ и јмерика, а в нашите зеленчукови градини се зас€ва заради неговите ароматични листа. “ой р€дко заема специални площи, обикновено е уплътнител (междинна култура) на други зеленчукови растени€. ћного често се самозас€ва от паднали семена, когато са оставени растени€та неприбрани.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ќктомври: ¬ажно през октомври
ѕрез октомври градината бързо се промен€. ѕрипламват в жълто, пурпурно, оранжево, каф€во храсти и дървета, н€кои от т€х садени специално заради тази им есенна прем€на. «апочват постепенно да посърват лехите с цвет€ и зеленчуци, уморено се поклащат клоните на плодните дръвчета, освободили се от плодови€ си товар. ÷€лата градина се готви вече за зимната почивка.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината