Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ќвошки

ќвошки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

 ак се формира желани€т плет?
‘ормирането на живи€ плет се извършва с резитбата след засаждането. ѕрез първата година младите растени€ растат свободно, а след това се съкращават само вертикално разположените клони. ѕрез втората година рано напролет съответно бавно или бързо раст€щите видове се подкастр€т на височина  5-10 см и 15 см.

«а кого зимата е при€телка
ѕериодът на покой е особен период в живота на растението, който често се подцен€ва от любителите цветари. Ќещо повече - мнозина от т€х дори не подозират за съществуването му. “е предполагат, че щом дойде студеното време, е достатъчно да внесат всички цвет€ от балкона в стаите и да продължат да ги поливат и подхранват.

„ашкодр€ни
„ашкодр€ните макар да са местни видове на јзи€, се срещат често и у нас. “е се дел€т главно на два вида. ≈дните са с опадливи през зимата листа, а другата група са с вечнозелени листа. ќт първата група най-често се среща у нас брадавичести€т чашкодр€н (Euonymus verrucosa). ѕредставл€ва едър храст, но не по-висок от 2-3 метра.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината