Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ќвошки

ќвошки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

«юмбюлът носи уханието на пролетта
“ой се отглежда великолепно в градините на лехи, цветни групи с нарцис, лале и други луковични през пролетта, в алпийски кътчета, в неголеми петна под дървета и декоративни храсти. »ма забележителната способност да бъде "форсиран", т.е. да бъде предизвикан по-ранен цъфтеж.

ќт какви резитби се нуждае лозето?
„рез резитбата на лозата вс€ка година се премахват (частично или изц€ло) различни части на растението. “ака лозата придобива определена форма, регулира се и се направл€ва нейни€т растеж и плододаване. ¬ зависимост от височината на стъблата формировките са нискостъблени - с височина на стъблото до 50 см, средностъблени - от 51 до 100 см и високостъблени - над 100 см.

 ак и кога да укриваме хортензиите?
ћалките растени€ ще презимуват много добре, ако бъдат напълно засипани със суха почва, а отгоре се покри€т с найлон, за да се предпаз€т от дъжда. Ќо най-надежден, особено за по-топлолюбивите сортове, се €в€ва въздушно-сухото укритие, което е аналогично с това на розите.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ћарт: ¬ажно през март
ћного храсти губ€т декоративността си, ако с времето не полагате нужните за т€х грижи. ћожете да ги спасите само с радикална резитба. Ќеслучайно се нарича подмлад€ваща.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината