Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ќвошки

ќвошки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

Ќощенки в цвет€та
"Ќощенките" са група нощни пеперуди, добре познати у нас като опасни непри€тели на зеленчуковите култури. —рещат се навс€къде и през н€кои години се по€в€ват в по-гол€ма численост. Ќай-разпространените и вредни видове от т€х нападат и причин€ват значителни повреди на различни едногодишни и многогодишни цвет€.

ƒовчерашните бурени Ц днешен хит
¬с€ко цвете, даже най-обикновеното и на пръв поглед невзрачно, всъщност е по своему красиво и необичайно. ≈дно такова растение, пренебрегвано заради сво€та непретенциозност и повсеместно разпространение, получи напоследък попул€рност сред цветарите, особено на «апад. —тава дума за добре познатата на всички млечка.

ѕредзимното зас€ване гарантира по-добро качество
Ќашите климатични услови€ позвол€ват предзимно зас€ване и засаждане на н€кои зеленчукови култури. Ѕлагодарение на него се получава по-ранна пролетна продукци€, когато има гол€ма нужда от свежа зелени€, по-пълноценно се използва почвената влага от зимните валежи, по-уплътнено се използва зем€та и работната сила.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ‘евруари: ¬ажно през февруари
ѕрез февруари зимата започва да ни омръзва. Ќ€къде дълбоко в нас се заражда желанието ни да видим по-скоро пак градината, потънала в зеленина и пищни цветове. ј и февруари, като че ли разбрал това, става н€как си по-мек и с малкото си дни с€каш бърза да си иде. ¬се още е зима, но предпролетното настроение ни кара да направим нещо за идващата пролет.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината