Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ќвошки

ќвошки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕогрижете се за кактусите
√рижите за домашните кактуси, които се култивират в домашни услови€, са достатъчно прости и почти еднакви. ѕрез зимата най-добрата температура за кактусите е 15-20 градуса, но те без повреда могат да понесат и ниски температури до 10-12 градуса. ѕрез зимата всички кактусови се нужда€т от надеждна защита. «а разлика от л€тото, когато те се нужда€т от обилно поливане, през зимата кактусите се поливат през 10 дни.  актусите с големи листа се поливат по-често, отколкото тези, чиито листа са видоизменени иглички.

«еленчуковите култури се поливат сутрин
≈дно от най-важните агротехнически меропри€ти€ при отглеждане на зеленчуците е напо€ването. “о се прилага по два начина - повърхностно и подпочвено.  ъм повърхностното напо€ване спадат гравитационното напо€ване, дъждуването и капкуването. ѕри гравитационното напо€ване и дъждуването е добре поливането да става в хладните часове на ден€ - сутрин до 10 часа, привечер или през нощта.

 опър за летни и зимни гозби
“ой е използван като подправка от древните египт€ни, евреи, гърци, римл€ни. ќтглежда се в ц€ла ≈вропа, јзи€ и јмерика, а в нашите зеленчукови градини се зас€ва заради неговите ароматични листа. “ой р€дко заема специални площи, обикновено е уплътнител (междинна култура) на други зеленчукови растени€. ћного често се самозас€ва от паднали семена, когато са оставени растени€та неприбрани.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ћай: ¬ажно през май
¬сичко цъфти. ÷ъфт€т пол€ и гори, цъфт€т села и дворове. ¬ълнуващи багри преливат от едни в други, за да се сле€т в безбрежна синева. » с ритъма на този тържествен парад на красотата разцъфва и човешката жажда за съзидание и светлите чувства за слънчеви дни. ¬ майската ома€ от дългоцветни струи запретваме ръкави за работа по пол€ и градини, за да черпим с пълни шепи от насладата на събудилата се природа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината