Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ћиани

Ћиани | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ќткъсни листенце, захвани цветенце
«а да размножим или да си захванем н€кое растение, има два начина. ≈дини€т е чрез зас€ване на семена, но резултатът обикновено е доста бавен. ƒруги€т - чрез използването на резници, е най-бърз и резултатен.  ак правилно да вземем и вкореним резник, за да получим нови и още по-красиви растени€?

«латните слънца на есента
ƒюл€та е един от най-слабо разпространените овощни видове у нас. ќпределено може да се каже, че компактни, самосто€телни дюлеви насаждени€ засега у нас н€ма. ќтглежда се предимно като единични дървета в смесените любителски овощни градини. ќсновната причина за недооцен€ването на този овощен вид е, че плодовете му имат плътно, грубо, тръпчиво, с много каменисти образувани€ плодово месо, поради което много р€дко се използват за консумаци€ в пр€сно състо€ние. ƒюлевите плодове обаче имат много ценни хранителни и лечебни свойства. Ќастъргани и смесени с мед тези свойства значително се повишават. ƒюлевото пюре е много ценна храна за малките деца и особено за страдащите от анеми€.

–аботете с ножицата правилно, за да се радвате на плод дълго време
–езитбата на овощните растени€ най-ефективно вли€ние върху растежа, плододаването и дълголетието на дърветата. “€ тр€бва да е съобразена с възрастта и растежните особености, както на ц€лото растение, така и на отделните клони и клонки, и е съчетана с останалите грижи по отглеждането - обработки, торене, напо€ване и растителна защита. јко не бъде съобразена с тези особености, т€ може да окаже и отрицателно вли€ние.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ќктомври: ¬ажно през октомври
ѕрез октомври градината бързо се промен€. ѕрипламват в жълто, пурпурно, оранжево, каф€во храсти и дървета, н€кои от т€х садени специално заради тази им есенна прем€на. «апочват постепенно да посърват лехите с цвет€ и зеленчуци, уморено се поклащат клоните на плодните дръвчета, освободили се от плодови€ си товар. ÷€лата градина се готви вече за зимната почивка.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината