Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ћиани

Ћиани | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕогрижете се за лалетата
ѕравилното отглеждане на лалетата изисква луковиците да се изваждат вс€ка година. “ова се прави, когато листата са пожълтели, но не са изсъхнали и са още меки. ѕо това време люспите на старата луковица са изсъхнали и твърди, и т€ не може да се храни.

’расти за проблемни участъци
 ои услови€ може да се нарекат идеални за отглеждане на повечето градински растени€? ќтговорът е: плодородна, рохкава, умерено влажна почва с неутрална  или слабо кисела реакци€, м€сто, огр€вано от слънцето три четвърти от ден€. Ќо, идеален участък е р€дкост. «атова проблемите се много.

Ѕодливата красота на €понската дюл€
Ќа границата между зимата и пролетта в градината започва своето солово изпълнение един неповторим бодлив красавец - хеномелесът. «аради продължителни€ му цъфтеж и разнообразните багри този храст е истинско украшение на двора. ’еномелесът е известен повече като €понска дюл€, макар че в крайна сметка съвсем не е дюл€.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец януари: ¬ажно през €нуари
януарските дни са къси, небето е облачно, живата растителност е в дълбок зимен покой, та човек ще си рече, че н€ма никаква работа в градината. “ака е, но не съвсем. ≈, не може да се сравн€ва с пролетните и летните грижи, но за студеното време и късите дни не е и малко. —ега му е времето да се помисли какво ще се засади, какво ще се отгледа и как ще се отгледа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината