Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ƒървета

ƒървета | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

Ѕеритба и съхранение на €годови плодове
¬ сравнение с н€кои от храстовидните овощни видове €годата изисква най-много грижи по време на прибирането на плодовете. «реенето продължава средно 20-25 дни за отделен сорт, беритбите тр€бва да се извършват на всеки 2-3 дни, манипулаци€та да става внимателно, тъй като плодовете са нежни, не издържат натиск и продължителен превоз.

Ќай-красивата звезда на  оледа - в наши€ дом
Ќейната родина е ћексико, където този не особено гол€м храст се среща в диво състо€ние. “€ е един от коледните символи в јмерика и ≈вропа.  ултивирана още от ацтеките, днес коледната звезда с красивите си червени листа плен€ва душите на хората. 

ѕак ще берете много грозде, ако наторите
»стина е че има асми, които с десетки години не са торени и вс€ка година, кога повече, кога по-малко, раждат. Ќо истина е и че от лозето вс€ка година се извличат с реколтата и изр€заните пръчки много хранителни за лозата вещества. “е тр€бва периодично да се възстанов€ват в почвата. » тук на помощ идва торенето.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината