Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ƒървета

ƒървета | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕиперът е зас€т и чака топлина
ѕиперът е една от най-топлолюбивите зеленчукови култури, които се отглеждат у нас. ќптималната температура за развитието му е 25-30º—. »збират се дълбоки, пропускливи, влагоемни, топли хумусни почви и богати на лесно усвоими хранителни вещества. «а услови€та на страната ни успешно се отглежда за средно ранно или късно полско производство.

яворите - чаровните
јко бе­ше човек, дла­новид­ни­€т клен (Acer palmatum Thunb.) ще­ше да бъ­де най-су­ет­ни­€т. “о­ва е ед­но от най-кра­си­ви­те дръвчета на зе­м€­та, при ви­да на ко­и­то мал­ко хо­ра би­ха ос­та­на­ли рав­но­душ­ни... 

 олраби Ц северни€т лимон
 олраби (Brassica oleracea var. caulorapa Pasq) е двугодишно растение от сем.  ръстоцветни (Cruciferae). ѕроизходът му е неизвестен, но се ползва отдавна. Ѕил е известен на древните римл€ни под названието "каулорапа" - стъблена р€па. ќттук произхожда и названието - колраби. –азпространен е в страните на —редна и «ападна ≈вропа, където сортовото разнообразие е сравнително гол€мо. ” нас се отглеждат ранните сортове ƒворски, ƒеликатес, Ќестрелкуващ, ¬иенски б€л и други.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец јприл: ¬ажно през април
ѕрез март пролетта се пробужда, а през април се събужда. —ъбужда се и започва да се гизди в новата си цветна прем€на. ∆ивакът на термометъра са устрем€ва нагоре, а подир него разцъфват иглики, нарциси, зюмбюли, бадеми, праскови, череши, €бълки, круши... –азхубав€ва се природата, разхубав€ва се и градината. ј за да е такава, каквато € искаме, тр€бва да й се помогне. Ќе че е много работата в не€, но колкото и да е, по-важното да е свършена навреме. Ќищо не търпи отлагане.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината