Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ƒървета

ƒървета | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

 айсиите
—ведени€та за произхода на кайси€та се губ€т в далечни времена. ѕовечето изследователи приемат, че родината й е ёгоизточна јзи€ с основен център —еверен  итай. Ќо има и друг център за нейни€ произход - јрмени€, където са открити кайсиеви костилки, датиращи от много дълбока древност.

 ак патладжаните да станат по-големи?
ќсвен обичайните агротехнически меропри€ти€, като поливане и окопаване, при отглеждане на патладжана може да приложите култучене на растени€та или пък да отрежете върховете им, за да стимулирате развитието на повече и по-едри плодове.

÷елебната мента
ћентата (Mentha piperita) е многогодишно тревисто растение.  ореновата система се състои от подземно коренище от възлите, на което излизат гол€м брой нишковидни коренчета.  огато се отглежда по-дълго време на едно и също м€сто, старите корени ежегодно отмират и на т€хно м€сто се по€в€ват нови и вторични стъбла.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёли: ¬ажно през юли
ёли е най-горещи€т месец. » най-слънчеви€т. ¬алежите са все по-редки, но вали ли, вали, както се казва, интензивно. ÷ъфт€т всевъзможни цвет€, зре€т плодове, зеленчуци. ¬реме е за летни удоволстви€. ¬ дългите юлски дни има време и за почивка и удоволстви€, и за работа в градината, за да е все така пищна и плодовита.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината