Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ƒървета

ƒървета | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

 ултивиране на почвата
Ѕез да сте специалисти, а любители градинари, спазвайте н€кои основни прости правила за култивиране и мелиориране на почвата при оформ€не на градината, преди да предприемете последващи действи€.

ќще за зеленчуковите разсади
ѕри нашите климатични услови€ зимните месеци и началото на пролетта са неблагопри€тни за отглеждане на топлолюбиви, зеленчукови култури. ѕериодът успешно се използва за производството на разсади на закрито, където лесно се създават оптимални услови€ за развитие. –азходите и семената са по малко; грижите са по ефективни; скъс€ва се срока на узр€ване и се удължава беритбени€ период. Ќай често за любителските зеленчукови градини се приготв€ разсад, предназначен за средно-ранно производство. ѕрактика е в личното стопанство да се използват семена от стари сортове, с много добри вкусови качества но с по нисък добив и неустойчивост на основните болести. ѕолагат се много грижи, окопаване, поливане, пръскане, но въпреки всички усили€, средства и време, крайни€т резултат често е незадоволителен.

–астителна защита на овошките през март
–астителната защита на овошките през март е важна за понататъшното им развитие. ƒозите, които са посочени в таблицата, са за 10 литра вода.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината