Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ƒървета

ƒървета | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

√радината тр€бва да е прилежно обработена
Ќа каква дълбочина тр€бва да се обработи м€стото, за да може зем€та да ражда богато? Ќа този въпрос н€ма еднозначен отговор. ѕринципът е следни€т - за зеленчуци с плитка коренова система е достатъчно почвата да бъде на 20 см. “ази дълбочина стига за пипера, фасула, краставиците, луковете, спанака, салатите.

 аменното цвете се храни интензивно след поко€
 аменното цвете, както у нас се нарича сининги€та, известна и като глоксини€, е едно от най-красивите саксийни цвет€. «а да вникнем в тайните й и необходимостта от подхранване, тр€бва да сме на€сно с ботоническото устройство и биологичните особености на вида.

ћинзухар
ѕреимуществото да си сред първите цвет€, които разцъфват през пролетта, има и сво€ чар – за тези цвет€ са създадени и битуват много легенди и повери€.  ќбразите им са вплетени в народни€ фолклор, какъвто е случа€т с минзухара – цветето с майка мащеха, ко€то го буди рано да рани.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ‘евруари: ¬ажно през февруари
ѕрез февруари зимата започва да ни омръзва. Ќ€къде дълбоко в нас се заражда желанието ни да видим по-скоро пак градината, потънала в зеленина и пищни цветове. ј и февруари, като че ли разбрал това, става н€как си по-мек и с малкото си дни с€каш бърза да си иде. ¬се още е зима, но предпролетното настроение ни кара да направим нещо за идващата пролет.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината