Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ƒървета

ƒървета | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ќранжерийната белокрилка отново напада
ѕрез есента при застуд€ване на времето белокрилката навлиза отново в оранжериите. Ќай-често прелита в т€х от намиращи се наблизо заразени растени€ - зеленчуци, цвет€, гол€м брой плевели, също от неприбрани и неунищожени растителни остатъци. ѕо т€х белокрилката остава до късно през есента. «а да се избегне опасността този опасен непри€тел да се намножи в гол€ма плътност, от гол€мо значение е химическата борба да започне рано, още при по€вата на първите излетели мухи.

–анните тиквички обичат топъл дъжд
«а ранно производство на готварски тиквички тр€бва да подготвите култивационните съоръжени€. “ози начин на отглеждане е широко разпространен в Ѕългари€. “ова позвол€ва да се удължи периодът на консумаци€ на пресни зеленчуци през ранните пролетни месеци. «ареждането на парниците се извършва в началото на €нуари.

«ащо падат листата на калата?
“ъй като в ста€та най-често се отглежда б€лата кала, то тези правила са за не€. ѕочвата тр€бва да е тежка, но най-добре да е смес от градинска, хумус и торф в равни части. Ќе тр€бва да пресаждате растението често, веднъж на 5-6 години. ћожете да не правите това, ако връхни€т слой на почвата в сакси€та редовно се обнов€ва, замен€ се с по-хранителен субстрат, тогава растението ще преживее на същото м€сто дълго време.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината