Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ƒървета

ƒървета | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕак ще берете много грозде, ако наторите
»стина е че има асми, които с десетки години не са торени и вс€ка година, кога повече, кога по-малко, раждат. Ќо истина е и че от лозето вс€ка година се извличат с реколтата и изр€заните пръчки много хранителни за лозата вещества. “е тр€бва периодично да се възстанов€ват в почвата. » тук на помощ идва торенето.

ћноголиките храсти
»змежду многобройните видове лоницера през есента €рко изпъква Lonicera maackii. “ози лесно приспособим към различни обитани€ храст през л€тото потъва в белоснежни цветове, а през есента и зимата - в €ркочервени плодове. “е не опадат и крас€т градината и след листопада, докато не ги изкълват птиците.

ѕалмите
“е са може би най-забележителните представители на растителни€ св€т. »ли поне най-впечатл€ващите. ¬ много страни имат важно стопанско значение. ” нас рол€та им е основно декоративна - украс€ват домове и офиси, а н€кои видове храбро се бор€т със сурови€ климат и растат на открито дори през зимата.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец януари: ¬ажно през €нуари
януарските дни са къси, небето е облачно, живата растителност е в дълбок зимен покой, та човек ще си рече, че н€ма никаква работа в градината. “ака е, но не съвсем. ≈, не може да се сравн€ва с пролетните и летните грижи, но за студеното време и късите дни не е и малко. —ега му е времето да се помисли какво ще се засади, какво ще се отгледа и как ще се отгледа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината