Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ’расти

’расти | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ћагноли€та
—емейство ћагнолиеви е кръстено на френски ботаник, който е бил директор на ботаническата градина в ћонпелие, ѕиер ћагнол (1638-1715), за първи път класифицирал магнолиите. –одът ћагноли€ набро€ва около 80 вида. 

ќт какво боледува бостанът?
¬ертицилийно и фузарийно ув€хване,  алтернари€, бактериален пригор, памукова листна въшка, па€жинообразуващи акари- при борбата с вредителите изключително важи правилото - да не се пръска по време на беритбите

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец Ќоември: ¬ажно през ноември
ѕрецъфт€ха петунии, богородички и рози, посив€ха лехите с различни зеленчуци, рон€т последните си листи декоративни храсти и плодни дръвчета. Ќ€ма € онази пъстрота, ко€то бликаше от всеки кът на двора. Ќо желанието ни през идното л€то всичко пак да се повтори, дори да бъде по-красиво, си остава. » тъкмо сега, преди да стане още по-студено, му е времето да се свършат н€кои работи, за да ни се сбъднат желани€та.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината