Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ’расти

’расти | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

’ристови€т венец е опасен
Euphorbia milli, известна още като "христов венец" е една от най-непретенциозните представителки на рода. ѕроизхожда от остров ћадагаскар, където се развива под покрова на дървета и храсти. ¬ ≈вропа се отглежда само като саксийно растение. ћесестото стъбло е грубо, слабо разклонено, сиво-каф€во.

¬адете морковите, ако са над 10 см
 ъм кра€ на юни морковите от ранните пролетни посеви са готови за изваждане за връзкова продукци€. “ова става около 100 дни след зас€ването им. “ова разбира се конкретно зависи все пак от избрани€ сорт. — прибирането им не бива да се закъсн€ва, тъй като кореноплодите прерастват, загруб€ват и може да се напукат. Ќай-напред се прибират сортовете, на които челата са над повърхността на почвата и лесно се изскубват. ћанипулаци€та тр€бва да става по възможност при сухо време или най-малкото през дни, в които не вали.

Ќатрупайте торф около ериките
ѕочвата за ериката тр€бва да е кисела. “ова е първото и най-важно условие за нейното добро развитие. ¬ сместа, в ко€то засаждате растението тр€бва да има торф, п€сък и листовка, като торфът е три пъти повече от другите съставки.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината