Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ’расти

’расти | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

—инапът става на салата
—алатни€т синап се отглежда в страните на «ападна ≈вропа, –уси€, —јў. ќт поникване на семената до консумативната зр€лост минават само 45 дни. »зползва се за приготв€не на пикантни салати с парлив вкус. “ой съдържа ценни минерални соли на калий, натрий, калций и други. —алатни€т синап е сравнително богат на витамин —, който съдейства за усво€ване на жел€зото и за образуване на червени кръвни клетки, увеличава работоспособността на човека и издръжливостта му на студ.

ƒелете хостите на 5 години
Ѕлагодарение на контраста който създават едрите и с различна форма листа на хостите с други растени€ в градината , може да се създадат оригинални съчетани€. ƒнес на световни€т цветен пазар има регистрирани 741 сорта хости.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец януари: ¬ажно през €нуари
януарските дни са къси, небето е облачно, живата растителност е в дълбок зимен покой, та човек ще си рече, че н€ма никаква работа в градината. “ака е, но не съвсем. ≈, не може да се сравн€ва с пролетните и летните грижи, но за студеното време и късите дни не е и малко. —ега му е времето да се помисли какво ще се засади, какво ще се отгледа и как ще се отгледа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината