Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ’расти

’расти | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

 оледната звезда грее дълго и €рко
¬ превод името й означава прекрасна млечка и т€ наистина го заслужава. — настъпването на студовете се окичва с необикновени едри прицветници, подобни на звезди, обкръжаващи дребните и невзрачни истински цветчета. ¬ъзхитителните многоетажни "звезди" могат да бъдат и нежни - кремави, розови, и €рки - алени, малинови.

ѕредпазете растени€та от студа
 ъм изолирането на многогодишните растени€ се пристъпва, когато почвата замръзне на 5-7 см дълбочина и не се очаква затопл€не. “ъй като многогодишните растени€ имат различни биологически свойства, те срещат зимата в различно състо€ние: едни - със зелени листа, които както и подземните части тр€бва да се съхран€т до пролетта; други имат само пъпка над почвата, трети дълбоко в зем€та е останала само луковица. ¬ замисимост от това се избира и начинът и материалът за укритие.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ‘евруари: ¬ажно през февруари
ѕрез февруари зимата започва да ни омръзва. Ќ€къде дълбоко в нас се заражда желанието ни да видим по-скоро пак градината, потънала в зеленина и пищни цветове. ј и февруари, като че ли разбрал това, става н€как си по-мек и с малкото си дни с€каш бърза да си иде. ¬се още е зима, но предпролетното настроение ни кара да направим нещо за идващата пролет.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината