Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ’расти

’расти | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕлачът на момите
ћомината сълза (Convallaria) обедин€ва 3-4 вида. Ќай-разпространен от т€х е Convallaria majalis. ÷ъфти през май-юни в течение на 10-15 дни. ¬исочината на растението е 20-25 см. Ћистата са ланцетни или €йцевидни с продълговати зелени жилки.

ƒомати и патладжан не обичат дъждуването
ƒъждуването е за предпочитане при поливане на зеленчуците, защото подобр€ва въздушната влажност около растени€та, не сбива толкова поливаната почва и е много ефективно, когато се редува с гравитачното напо€ване. ѕрепоръчва се, когато  се отглеждат на леки и пропускливи почви.

ƒините се зас€ват до кра€ на март
ƒин€та е топлолюбиво, светлолюбиво и сухоустойчиво растение. ќптималната температура за растежа и развитието й е около 25º—. ѕри температури под 12º— и над 40º— хранителни€т баланс силно се нарушава и растени€та страдат. ” нас се отглеждат предимно като средно ранно производство.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец Ќоември: ¬ажно през ноември
ѕрецъфт€ха петунии, богородички и рози, посив€ха лехите с различни зеленчуци, рон€т последните си листи декоративни храсти и плодни дръвчета. Ќ€ма € онази пъстрота, ко€то бликаше от всеки кът на двора. Ќо желанието ни през идното л€то всичко пак да се повтори, дори да бъде по-красиво, си остава. » тъкмо сега, преди да стане още по-студено, му е времето да се свършат н€кои работи, за да ни се сбъднат желани€та.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината