Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ÷вет€

÷вет€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

Ѕелокрилката - напаст през ц€лата година
ќранжерийната белокрилка е опасен непри€тел на много растени€. √ол€ма част от цвет€та се нападат от насекомото, независимо дали са в градината, в дома или оранжери€та. Ќа външен вид белокрилката прилича на дребна б€ла пеперудка. ¬ъзрастната женска снас€ 100-200 €йца върху долната повърхност на листата.

«ащо не цъфт€т?
ќбикновено току-що закупеното цвете е в най-привлекателни€ си вид. –азкошно, отрупано с цветове. ѕостепенно свиква с променената среда и се адаптира към домашните услови€. –асте, изглежда добре... но не цъфти. “ова е едно от най-честите разочаровани€, които спохождат любителите цветари.

ћушкатата презимуват със старите си УодеждиФ Ц –езитба се извършва преди отново да се изнесат навън
ѕодр€зване на мушкатата се прави едва след като презимуват, в началото на пролетта (март), при подготовката на растени€та за изнас€нето им отново навън. “огава на старите растени€ се прави силна резитба, като на вс€ко здраво стъбло се остав€т не повече от 2 до 5 пъпки (в основата на вс€ка листна дръжка се образува нова пъпка) и така се получават гъсти и обилно цъфт€щи екземпл€ри.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец Ќоември: ¬ажно през ноември
ѕрецъфт€ха петунии, богородички и рози, посив€ха лехите с различни зеленчуци, рон€т последните си листи декоративни храсти и плодни дръвчета. Ќ€ма € онази пъстрота, ко€то бликаше от всеки кът на двора. Ќо желанието ни през идното л€то всичко пак да се повтори, дори да бъде по-красиво, си остава. » тъкмо сега, преди да стане още по-студено, му е времето да се свършат н€кои работи, за да ни се сбъднат желани€та.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината