Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€

–астени€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕролетно €вление през зимата
«имата безспорно е най-дълги€т календарен сезон. ќтрицателните температури и студените ветрове създават мрачно настроение. ѕролетните ранноцъфт€щи дървета и храсти са подготвени за нови€ сезон още от кра€ на есента. ÷ветните им пъпки са набъбнали на голите клонки. “оплината и слънчевата светлина са необходими, за да разцъфнат и се разлист€т напролет.

јзбука на поливането
 ато че ли н€ма нищо по-просто от това - за да живее и да се развива, вс€ко растение се нуждае от вода. Ќо правилното поливане има своите тънкости. –астени€та обикновено се приспособ€ват към водни€ режим, който им създадат стопаните. ¬ажно е да не го смен€те р€зко, защото това може да бъде пагубно.

Ќуждите на кивито
 ивито е между най-"младите" овощни култури у нас, затова около отглеждането му има доста не€сноти. “ова растение се е изградило билогично под защитата на разредена гора, при нормални валежи и богата, дълбока рохкава и дренирана почва. ’арактерни за него са плитко разположените корени - на 5-6 см под повърността.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ƒекември: ¬ажно през декември
¬ първи€ зимен месец градинарите имат повече свободно време, което им дава възможност без да бързат, да си направ€т планове за работата през л€тото, да помисл€т къде и какво е нужно да обнов€т.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината