Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€

–астени€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

«елени€т килим в двора се подготв€ за зимен сън
ћоравата тр€бва да се натори през ноември със суперфосфат. ѕоследната коситба се прави към кра€ на месеца на височина 4-5 см. Ќискоокосената трева бързо измръзва, а вискоокосената се запарва. «елената площ се почиства от плевели. ѕадналата шума се събира, в противен случай ще залепне и загние.

–азделете коренището, отгледайте ново растение
√ол€ма част от многогодишните градински цвет€ се размножават чрез раздел€не на коренището или туфата. «а да извършим това в подход€щи€ сезон (есента или пролетта) и начин, тр€бва добре да познаваме биологи€та, особеностите и изисквани€та на всеки вид.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ќктомври: ¬ажно през октомври
ѕрез октомври градината бързо се промен€. ѕрипламват в жълто, пурпурно, оранжево, каф€во храсти и дървета, н€кои от т€х садени специално заради тази им есенна прем€на. «апочват постепенно да посърват лехите с цвет€ и зеленчуци, уморено се поклащат клоните на плодните дръвчета, освободили се от плодови€ си товар. ÷€лата градина се готви вече за зимната почивка.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината