Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€

–астени€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ќще за зеленчуковите разсади
ѕри нашите климатични услови€ зимните месеци и началото на пролетта са неблагопри€тни за отглеждане на топлолюбиви, зеленчукови култури. ѕериодът успешно се използва за производството на разсади на закрито, където лесно се създават оптимални услови€ за развитие. –азходите и семената са по малко; грижите са по ефективни; скъс€ва се срока на узр€ване и се удължава беритбени€ период. Ќай често за любителските зеленчукови градини се приготв€ разсад, предназначен за средно-ранно производство. ѕрактика е в личното стопанство да се използват семена от стари сортове, с много добри вкусови качества но с по нисък добив и неустойчивост на основните болести. ѕолагат се много грижи, окопаване, поливане, пръскане, но въпреки всички усили€, средства и време, крайни€т резултат често е незадоволителен.

ќрехът
— ис­по­лин­с­ки­те си раз­ме­ри и бо­га­то раз­к­ло­не­на­та ко­ро­на той вну­ша­ва чув­с­т­во­то за прек­ло­не­ние пред ве­личието на при­ро­да­та. –ас­нал сво­бод­но по го­ри и ли­ва­ди, от­г­леж­дан с лю­бов по ни­ви и дво­ро­ве, той е нав­л€­зъл и в при­каз­ки­те и пес­ни­те на на­ро­да ни. 

ƒимитровчетата крас€т есенните празници
’ризантемата е национален символ на €понците, обожават € всички от микадо до най-бедни€ рикша. “€ цъфти на национални€ флаг на япони€, за не€ са създадени  безброй стихове и песни, в нейна чест се организират специални фестивали и изложби. ќсобено интересни са обичаите по време на празненствата кукли с човешки ръст да се обличат в исторически одежди, направени от цветове на хризантеми. ”частниците си предават от ръка на ръка и чашки със специално саке, в което плуват листенца от това растение - символ на щастие и дълголетие.  

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёни: ¬ажно през юни
“ермометрите в метеорологичните станции тръгват в надпревара да покажат, че става по горещо, с€каш ни предупреждават, че идва истинското л€то. » наистина на 22 юни отбел€зваме първи€ му ден - най-дълги€т от всичките триста шестдесет и пет. ¬ при€тните предчувстви€ за слънце, море и почивка не пренебрегваме обаче грижите за потъналата в зеленина и цветно разнообразие дворна градина. »ма какво да се върши през юни и то много.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината