Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€

–астени€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

—адете едногодишни растени€, за да получите качествени свещи
«а размножаване на аспержите се използва разсад, като семената се зас€ват в кра€ на април на открити лехи. –азсто€нието между редовете е 30 см. ѕоливането е много важно.  огато разсадът стане висок 10 см, се прави прореждане и между растени€та се остав€ разсто€ние 10 см. ƒо септември растени€та са развили 3-4 разклонени€ на коренището.

—кокльовци могат да унищожат картофите
„ервейчетата, които се вгризват в клубените и прав€т ходове в т€х, са ларвите на н€колко вида бръмбари, познати като "скокльовци" или "ковачи". Ћарвите се наричат телени червеи, защото са тънки, дълги, с твърда обвивка и се извиват като тел.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец јвгуст: ¬ажно през август
јвгуст е горещ месец. ѕо принцип. —лучва се и да е дъждовен, но най-често е слънчев, безоблачен.  ъм кра€ му н€как си започва да се чувства, че л€тото се готви за път, но каквото и да е, това е най-примамливи€т месец за л€тна почивка. √радината обаче не почива.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината