Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€

–астени€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

¬еликолепните рицарски звезди
’и­пе­ас­т­ру­ми­те ви­на­ги са пле­н€­ва­ли със сво­€­та цар­с­т­ве­на кра­со­та. ¬ цве­тар­с­ки­те ма­га­зи­ни се пред­ла­гат как­то прек­рас­ни бу­ке­ти от т€х, та­ка и от­дел­ни лу­ко­ви­ци, а съ­що и сак­сии с фор­си­ра­ни рас­те­ни€, го­то­ви все­ки мо­мент да  цъф­нат. ћно­го е труд­но да се из­бе­ре в цвет­ни­те ка­та­ло­зи най-кра­си­ви­€т сорт - ог­ром­но­то им мно­го­об­ра­зие за­ли­ва с мо­ре от форми и баг­ри.

ƒекоративна трева за вс€ка градина
“ревите винаги придават  естественост на градината. ¬ ранна пролет свежите зелени кълнове на фона на черната почва и каф€вите миналогодишни листа радват очите, през л€тото буйната трева в слънчевите лъчи е прекрасна. ј колко красиви са тревите в есенна прем€на или побл€сващи в скреж!

¬ топъл парник зелени€т лук е по-вкусен
–ешите ли да отглеждате лук през зимните месеци - декември, €нуари, тр€бва да знаете, че за нормалното му развитие е необходима топлина. “ова може да стане с биотопливо в полутопъл парник или тунел.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината