Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€

–астени€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

«асадете ранното зеле
–азсадът тр€бва да бъде закален, добре развит, здрав и непрерасъл. ѕодбират се растени€ с мощна коренова система, добре развити 4 до 6 листа и запазен вегетационен връх. ѕреди засаждането коренчетата са скъс€ват с около 1/3 от дължината им, а листата на около 1/3 от височината. «а по-добро прихващане, стара практика е коренчетата да се потоп€т в каша от равни части почва  и пресен говежди тор с вода.

ѕчелите не могат без медоносни растени€
÷ветовете на медоносните растени€ са източник на храна за медоносната пчела. ќт едни видове пчелите събират нектар и цветен прашец - върба, липа, акаци€, фацели€ и др., а от други само цветен прашец - топола, царевица, елша, черница, коноп и др. –аботливите насекоми преработват в мед събрани€ нектар, чието захарното съдържание е около 50% и запазват излишната част от прашеца.  оличеството нектар, отдел€но от един цв€т, силно се колебае при различнвите видове. “ака например:  липата пуска до 30 мг; малината - 14 мг; комунигата - 0,16 мг.

–айската €бълка се сади през ноември
–айската €бълка наречена още източна или €понска хурма е растение на субтропични€ климат и е най-студоустойчиви€ вид сред овощните видове от тази климатична зона. ƒървото е листопадно със дълъг зимен период на покой. ѕроизхожда от  итай и е един от най-дълголетните видове - 500 годишни дървета се срещат в ѕекин.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец Ќоември: ¬ажно през ноември
ѕрецъфт€ха петунии, богородички и рози, посив€ха лехите с различни зеленчуци, рон€т последните си листи декоративни храсти и плодни дръвчета. Ќ€ма € онази пъстрота, ко€то бликаше от всеки кът на двора. Ќо желанието ни през идното л€то всичко пак да се повтори, дори да бъде по-красиво, си остава. » тъкмо сега, преди да стане още по-студено, му е времето да се свършат н€кои работи, за да ни се сбъднат желани€та.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината