Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы «еленчуци Ы –Ш

«еленчуци | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

 артофите
¬ стати€та " артофите" са разгледани подробно морфологичните особености и биологичните изисквани€ на културата. —пециално внимание е отделено на богатото разнообразие от сортове и технологиите на отглеждане. ѕредложена е изчерпателна информаци€ за най-разпространените болести и непри€тели, както и най-ефективните методи за борба с т€х.

”доволствието да имаш асма в двора
¬ двора с помощта на ножицата на лозата се придава най-често асмовидна формировка. “€ се вгражда като красив елемент от естетичното оформление на жилищни€ екстериор и в същото време дава богата реколта. ѕредлага и битови удобства. —€нката й е чудесно м€сто за отмора, игри и раздумки.

Ѕеритба и съхранение на €годови плодове
¬ сравнение с н€кои от храстовидните овощни видове €годата изисква най-много грижи по време на прибирането на плодовете. «реенето продължава средно 20-25 дни за отделен сорт, беритбите тр€бва да се извършват на всеки 2-3 дни, манипулаци€та да става внимателно, тъй като плодовете са нежни, не издържат натиск и продължителен превоз.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец Ќоември: ¬ажно през ноември
ѕрецъфт€ха петунии, богородички и рози, посив€ха лехите с различни зеленчуци, рон€т последните си листи декоративни храсти и плодни дръвчета. Ќ€ма € онази пъстрота, ко€то бликаше от всеки кът на двора. Ќо желанието ни през идното л€то всичко пак да се повтори, дори да бъде по-красиво, си остава. » тъкмо сега, преди да стане още по-студено, му е времето да се свършат н€кои работи, за да ни се сбъднат желани€та.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината