Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы «еленчуци Ы –Ш

«еленчуци | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕогрижете се за лалетата
ѕравилното отглеждане на лалетата изисква луковиците да се изваждат вс€ка година. “ова се прави, когато листата са пожълтели, но не са изсъхнали и са още меки. ѕо това време люспите на старата луковица са изсъхнали и твърди, и т€ не може да се храни.

»згонете плевелите от лука
«а провеждане на борбата с плевелите при лука, освен правилното прилагане на хербициди съвместно с механизирани обработки през вегетаци€та, тр€бва да се използват и всички превантивни и агротехнически меропри€ти€, които ще допринесат да се ограничава заплевел€ването - подход€щ предшественик, правилно проведени основна и предсеитбена подготовка на площта, засаждане в биологично най-благопри€тни срокове и др.

’расти за проблемни участъци
 ои услови€ може да се нарекат идеални за отглеждане на повечето градински растени€? ќтговорът е: плодородна, рохкава, умерено влажна почва с неутрална  или слабо кисела реакци€, м€сто, огр€вано от слънцето три четвърти от ден€. Ќо, идеален участък е р€дкост. «атова проблемите се много.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината