Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы ƒървета Ы –Ш

ƒървета | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕак ще берете много грозде, ако наторите
»стина е че има асми, които с десетки години не са торени и вс€ка година, кога повече, кога по-малко, раждат. Ќо истина е и че от лозето вс€ка година се извличат с реколтата и изр€заните пръчки много хранителни за лозата вещества. “е тр€бва периодично да се възстанов€ват в почвата. » тук на помощ идва торенето.

«еленчуковите култури се поливат сутрин
≈дно от най-важните агротехнически меропри€ти€ при отглеждане на зеленчуците е напо€ването. “о се прилага по два начина - повърхностно и подпочвено.  ъм повърхностното напо€ване спадат гравитационното напо€ване, дъждуването и капкуването. ѕри гравитационното напо€ване и дъждуването е добре поливането да става в хладните часове на ден€ - сутрин до 10 часа, привечер или през нощта.

ѕочвените смески са първата гаранци€ за хубави цвет€
ѕреди смесването на различните съставки на почвата, те се почистват от неразложените вещества и се прес€ват с подход€щи сита, които имат отвори с различни размери. «а възрастните растени€ и тези с по-едри корени се използва по-грубо прес€та пръст, а за растени€та с тънки корени и за разсадите - по-ситна.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ƒекември: ¬ажно през декември
¬ първи€ зимен месец градинарите имат повече свободно време, което им дава възможност без да бързат, да си направ€т планове за работата през л€тото, да помисл€т къде и какво е нужно да обнов€т.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината