Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы ƒървета Ы –Ш

ƒървета | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

 ъде зимуват болестите?
¬ късна есен, след листопада, когато дърветата навлизат в зимен покой, от съществено значение е да се знае къде остава и как се запазва през зимата заразата от болестите, как презимуват непри€телите. 

„ушката Ц сладка и лютива
 огато ’ристофор  олумб тръгва да открива преки€ морски път към страната на черни€ пипер – »нди€, знае, че зем€та е кълбовидна. Ќе знае, а и до кра€ на живота си не узнава, че достигнатата от него суша е брегът на нов континент, който ще бъде наречен јмерика. Ќе знае и че растението с лютиви плодове, което донас€ в »спани€, ще придобие много по-гол€мо значение за европееца от дребните черни зрънца с лютив вкус и че различните народи на стари€ континент ще го нарекат с различни имена, но всички ще се производни на черни€ пипер.

¬кусът на разсада - чиста, рохкава и топла почва
ѕрез €нуари е времето, когато се зас€ват разсадите. Ќо тогава е най-неподход€щи€т период търсите почва за т€х - веро€тно градината ще е покрита със сн€г, а зем€та ще е скована от лед. »зползвайте последните топли дни на декември, за да си набавите необходимите почвени смески. » имайте предвид вкусовете на невръстните растени€.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината