Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы ƒървета Ы –Ш

ƒървета | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕочвата за парниците тр€бва да е винаги влажна
—емената за производство на разсад за ранните зеленчуци се се€т през €нуари и февруари, когато почвата е мокра и негодна за приготв€не на парникова пръст. «атова т€ тр€бва да се приготви още отсега.

ћолци изгризват б€лото грозде
√роздовите молци са най-често срещаните непри€тели на лозата. Ўарени€т гроздов молец е разпространен в ц€лата страна, с по-гол€ма численост в южна Ѕългари€. ѕо „ерноморското крайбрежие и в н€кои райони се среща и еднопо€сни€т гроздов молец.

’войновите заемат своите места
¬тората половина на април е най-доброто време за засаждане на хвойновите растени€. ѕри постав€нето им тр€бва да съблюдавате н€колко основни правила. ћ€стото на засаждане зависи от биологическите изисквани€ на растени€та: борчетата и хвойната са светлолюбиви, ту€та понас€ слънце и полус€нка, елата предпочита с€нка.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ќктомври: ¬ажно през октомври
ѕрез октомври градината бързо се промен€. ѕрипламват в жълто, пурпурно, оранжево, каф€во храсти и дървета, н€кои от т€х садени специално заради тази им есенна прем€на. «апочват постепенно да посърват лехите с цвет€ и зеленчуци, уморено се поклащат клоните на плодните дръвчета, освободили се от плодови€ си товар. ÷€лата градина се готви вече за зимната почивка.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината