Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы ÷вет€ Ы –Ш

÷вет€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ќбраните плодове също боледуват
Ѕолестите по плодовете се раздел€т на паразитни и физиологични. ѕървите са известни като "гниенe" и се дължат на поражени€ на различни гъби и бактерии. ¬торите са в резултат на нарушените жизнени функции. ѕо€вата даже на неголеми участъци с гниене може да провокира разпространение на отровни микотоксини.

–ъкотворната хубост на чимшира
¬исоките чимшири, зиме и лете все зелени, грижливо отглеждани и поддържани от стопаните, са отличителна черта на старите български градини. ÷ен€т се високо заради гъстата красива корона, блест€щите листа и добрата им поносимост към подстригването, ко€то позвол€ва да се създават от т€х различни фигури.

—емената кълн€т на с€нка, разсадът живее на слънце
—ега е времето, когато се отглежда разсад за домати и краставици в оранжерии. —емената се зас€ват в обеззаразени дървени сандъчета, дълги 50 см, широки 35 см и дълбоки 10 см. —ъдовете тр€бва да са на поставки, за да н€мат пр€к допир с почвата в оранжери€та, за предпазване от евентуални зарази. ѕървоначално се засенчват, докато поникнат семената, за да не "изгор€т".

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец јвгуст: ¬ажно през август
јвгуст е горещ месец. ѕо принцип. —лучва се и да е дъждовен, но най-често е слънчев, безоблачен.  ъм кра€ му н€как си започва да се чувства, че л€тото се готви за път, но каквото и да е, това е най-примамливи€т месец за л€тна почивка. √радината обаче не почива.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината