Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы ÷вет€ Ы –Ш

÷вет€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ќще за зеленчуковите разсади
ѕри нашите климатични услови€ зимните месеци и началото на пролетта са неблагопри€тни за отглеждане на топлолюбиви, зеленчукови култури. ѕериодът успешно се използва за производството на разсади на закрито, където лесно се създават оптимални услови€ за развитие. –азходите и семената са по малко; грижите са по ефективни; скъс€ва се срока на узр€ване и се удължава беритбени€ период. Ќай често за любителските зеленчукови градини се приготв€ разсад, предназначен за средно-ранно производство. ѕрактика е в личното стопанство да се използват семена от стари сортове, с много добри вкусови качества но с по нисък добив и неустойчивост на основните болести. ѕолагат се много грижи, окопаване, поливане, пръскане, но въпреки всички усили€, средства и време, крайни€т резултат често е незадоволителен.

 арфиолът предпочита азот, фосфор, калий и магнезий
 арфиолът е изключително взискателен към съдържанието на хранителни вещества в почвата. “ой е капризен по отношение на изисквани€та към азот, фосфор, калий и магнезий. —илно чувствителен е и към недостиг на бор. Ќай- добре се развива при неутрална до слабо алкална реакци€ на почвени€ разтвор- рЌ 7-7,5. «а получаване на 1000 кг добив са необхидими 10,5-11 кг азот, 4-4,5 кг фосфор и 7-9 кг калий.

ѕоливайте зеленчуковите култури с престо€ла вода
— всеки изминат ден нуждата от вода при отглеждане на зеленчуците става все по-гол€ма, както за разсаждане, така и за поливане. “ечащата вода ползвана от кладенци, градински помпи, потоци, барички е твърде студена за младите растени€ и неподход€ща, защото предизвиква стрес и физиологични смущени€, с което се забав€ растежа и развитието им, а в н€кои случаи може тези смущени€ да предизвикат и гибел на по-чувствителните и топлолюбиви зеленчукови култури.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёни: ¬ажно през юни
“ермометрите в метеорологичните станции тръгват в надпревара да покажат, че става по горещо, с€каш ни предупреждават, че идва истинското л€то. » наистина на 22 юни отбел€зваме първи€ му ден - най-дълги€т от всичките триста шестдесет и пет. ¬ при€тните предчувстви€ за слънце, море и почивка не пренебрегваме обаче грижите за потъналата в зеленина и цветно разнообразие дворна градина. »ма какво да се върши през юни и то много.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината