Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы ’расти Ы –Ш

’расти | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

«а киселото зеле се погрижете отсега
 ъсното зеле се отглежда за зимнина. –азличава се от ранните и средноранните култури по сроковете за производство на разсад, разсаждане и прибиране на реколтата.«а късното главесто зеле семената се зас€ват в открити лехи към 10-15 юни.

¬сички от рода на мушкатото през есента влизат вкъщи
≈дни от най-обичаните цвет€, които приемаме и като най-български, принадлежат към рода ѕеларгониум. “€хната родина е ёжна јфрика, където представителите на този род набро€ват около 400 вида. —ега, на прага на зимата, е време да се погрижим да им осигурим комфортни услови€ за студени€ сезон.

–азделете коренището, отгледайте ново растение
√ол€ма част от многогодишните градински цвет€ се размножават чрез раздел€не на коренището или туфата. «а да извършим това в подход€щи€ сезон (есента или пролетта) и начин, тр€бва добре да познаваме биологи€та, особеностите и изисквани€та на всеки вид.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ƒекември: ¬ажно през декември
¬ първи€ зимен месец градинарите имат повече свободно време, което им дава възможност без да бързат, да си направ€т планове за работата през л€тото, да помисл€т къде и какво е нужно да обнов€т.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината